CENNÍK


Všetky uvedené ceny sú pre organizácie (platcov DPH) bez DPH a pre jednotlivcov vrátane DPH. Ceny sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od náročnosti projektu. Je možné určiť ich aj vzájomnou dohodou. Ceny sú definované pre odovzdanie fotografií klientovi, vhodných pre následnú tlač v elektronickej forme vo formáte .jpg v maximálnom možnom rozlíšení po ich oreze. V prípade požiadaviek klienta zabezpečím za následne dohodnutú sumu aj ich tlač (fotky na fotopapier, na plátno, fotoknihy, obrazy, kalendáre, darčekové balenia a pod.). Klientom odovzdávam výhradne finálne vybraté a retušované fotografie (výnimkou sú fototesty). Klient sa môže spolupodieľať na výbere finálnych fotografií.


Cenník:


Prvé skúšobné fotografovanie typu portrét, glamour, akt a umelecký akt je bezplatné. Po jeho ukončení a po prezretí fotografií sa obidve strany dohodnú, či budú spoločne realizovať aj ďalšie fotenia.  Pri tomto type fotografovania nevzniká klientovi žiadny nárok na fotografie, ale ak bude mať klient už v tejto fáze záujem o úpravu a postproces niektorých fotografií, je možné ich upraviť a odovzdať za dohodnutú úhradu.

Pre všeobecné fotografické projekty (pokiaľ nie je v cenníku uvedená konkrétna suma) uvádzam hodinovú taxu pre štandardné fotografické práce a jednotkové ceny určené pre úpravy fotografií (s výnimkou fototestov). V týchto cenách nie sú zahrnuté ďalšie možné náklady (doprava, ubytovanie, prenájom objektov, externé služby kaderníčky a vizážistky, a pod.), preto odporúčam pred každým fotografovaním uzatvoriť zmluvu (aj s ohľadom na GDPR).

 • štandardné fotografické práce (fotografovanie): 20 €/1 hod
 • základný rýchly postproces (orez, jas, kontrast, hrubé retušovanie – pre menšie formáty): 5 €/1 foto
 • detailný postproces (jemné retušovanie – aj pre veľké formáty): 20 €/1 foto

 • fotografovanie klasických portrétov (umelecké, business, formálne, neformálne, fitness, párové): 50€ (1-2 hod. fotenie, 5 finálnych retušovaných fotografií do 14 dní)
 • fotografovanie glamour, boudoir, akt, umelecký akt: (min. 18 rokov, resp. súhlas zákonného zástupcu): 300€ (3-6 hod. fotenie, 6 finálnych retušovaných fotografií do 1 mesiaca). Pri párových fotografiách sa za ďalšieho človeka pripočítava 25€/1 foto.
 • fotografovanie pre fotobooky – fotografovanie pre high fashion, foto, fashion, komerčný fashion a glamour modeling (min. 18 rokov, resp. súhlas zákonného zástupcu): 250€ (2-4 hod. fotenie, 5 finálnych retušovaných prezentačných fotografií do 1 mesiaca)
 • fototesty (neretušované fotografie bez úprav): 100€ (1-2 hod. fotenie, 40 – 50 finálnych neretušovaných prezentačných fotografií do 14 dní)
 • expresné dodanie fotografií – prirážka k cene – do 24 hod.: 15€/1 foto, do 3 dní: 10€/1 foto, do 7 dní: 5€/1 foto

Ceny dohodou:

 • prvé skúšobné fotografovanie (ak má klient záujem o úpravu fotografií)
 • fotografovanie akcií, reklamné fotografovanie produktov, tvorba reklamných materiálov, tvorba plagátov
 • fotografovanie portrétov umelcov (ateliérové i naživo)
 • umelecké fotografovanie, tvorba umeleckých diel formou obrazu (s možnosťou tlače na plátno)
 • fotografovanie krajiny na zákazku
 • tvorba fotografií pre tvorbu webu, tvorba loga podľa individuálnych potrieb klientov
 • individuálne i hromadné školenia pre začínajúcich i pokročilých fotografov
 • úpravy a retušovanie Vami dodaných fotografií
 • predaj  fotografií
 • predaj umeleckých obrazov (vytlačených z fotografií)
 • predaj kvalitných fotokníh (vytlačených v Antal Photo Books)
 • tvorba a predaj kalendárov

Bezplatné fotografovanie:

 • charitatívne a benefičné akcie
 •  TFP fotografovanie (time for prints) a TFCD fotografovanie (time for CD) – finálne fotografie budú odovzdané v el. forme (e-mail, alebo nahraté na klientov USB kľúč a pod.)