KONTAKT


Ing. Jaroslav Zahradník, MCP


E-mail: jaroslav@zahradnik.photography
Tel.: +421 905 800 919
FB: jaroslav.zahradnik.photography

IBAN: SK0309000000000334013047


Obchodné meno:
COMTESSA Consulting s.r.o.
Školská 10
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia
IČO: 36 360 201
DIČ: 2022184351
IČ DPH: SK2022184351
IBAN: SK0209000000000334387970
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX Slov. Sporiteľňa a.s.
WEB: COMTESSA Consulting s.r.o.