DOMOV


Nájdete ma aj na FB:


Fotograf s láskou k ľuďom, krásam prírody a k fotografovaniu.
Photographer with a passion in people, beauties of nature and capturing the moments forever.

Výnosy z fotografií putujú na pomoc iným ľuďom. Filantropicky, anonymne a bez publicity priamo pomáham 3 cieľovým skupinám:
1. ľuďom na hranici biedy
2. ťažko chorým osobám
3. rodinám, ktoré predčasne prišli o živiteľa
Fotografovaním u mňa potešíte nielen seba, ale aj iných. Ďakujem!
Ak chcete prispieť k pomoci iným aj Vy: IBAN: SK0309000000000334013047